X

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Timehouse Oy
Köydenpunojankatu 8
00180 Helsinki
puh. 0207491449


Rekisteriasioista vastaava henkilö

Maria Neovius
Puh. 0504698580


Rekisterin nimi sekä rekisteröidyt

eBook+ -palvelu, johon on merkitty asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena on sopimussuhde eBook+ -tuotteeseen tai Timehouse Oy:n  tuottamien palvelujen käyttäminen.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. 

Viestintäpalvelun käyttämisessä tallentuvia viestinnän välitystietoja käytetään ainoastaan tietoyhteiskuntakaaren sallimiin tarkoituksiin.


Rekisterin tietosisältö

Asiakkuustiedot:

- Etu- ja sukunimet
- Henkilötunnus
- Osoitetiedot
- Yhteyspuhelinnumero (kiinteän ja matkapuhelinverkon)
- Yhteyssähköpostiosoite
- Kieli
- Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
- Rekisteröityminen eBook+ -palveluun
- Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
- Asiakashistoria

Edellä luetellut tiedot tallennetaan, jos ne liittyvät asiakkuuteen.

Tiedot palvelun käyttämisestä: Kun asiakas käyttää eBook+ palveluja, tietojärjestelmiin tallentuu tietoja palvelun käytöstä.  Sikäli kuin asiakas käyttää viestintäpalveluja, tietoliikenneverkkoon tallentuvat tiedot palvelun käytöstä ovat välitystietoja, joihin sovelletaan tietoyhteiskuntakaarta. Asiakkaalla ei ole välitystietojen osalta henkilötietolain mukaista tarkistusoikeutta


Tietolähteet

  • Asiakkaan ilmoittamat tiedot.
  • Palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä saadut henkilötiedot.

Lisäksi saatetaan käyttää julkisia tietolähteitä.

Tietojen luovutus

Timehouse Oy voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi  viranomaisille.

Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, siirto edellyttää, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso tai rekisterinpitäjä antaa sopimuslausekkein tai muulla tavoin riittävät takeet henkilöiden yksityisyyden ja oikeuksien suojasta tai rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksen siirtoon.

Rekisterin suojaus

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset.


Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekistereistä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista. 9.12.2015