X
Etusivu Kaikki julkaisut / Lanseerausmarkkinointi

Lanseerausmarkkinointi

14,80 €
Hinnan tarkenne 1 kk

Tekijä

Teppo Testikirjailija T.

Julkaisija eRope Tuotenumero 1001

Pelkkä hyvä tuote ja onnistunut tuoteviestintä eivät välttämättä tuo menestystä. Tätä kuvaa hyvin se, että tutkimuksella on osoitettu 80 prosenttia uusista markkinoille tulevista tuotteista epäonnistuvat. Lanseerauksessa onnistuminen ei olekaan mikään läpihuutojuttu.

Lanseerauksessa on kyse systemaattisesta toimintamallista joka kiteytyy sanaan lanseerausprosessi. Lanseerausprosessissa työ etenee vaihe vaiheelta tavoitteena varmistaa toisaalta se, että yhtään kohtaa ei mene pieleen ja niin että menestysedellytykset toimintaratkaisuilla ovat kilpailuilla markkinoilla saavutettavissa. Tämän systemaattisuuden merkitys liittyy siihen että jos 99 prosenttia toimintaratkaisuista ovat toimivia ja yhdessä kohdassa pahasti epäonnistutaan, niin sadasta eurosta yritys ei saa 99 euroa, vaan tuloksena on nolla. Vaikeinta lanseerauksissa onkin varmistua siitä, että jokainen lanseerausprosessin osa toimii yhteensopivasti toisten lanseeraustoimenpiteitten kanssa.

Kilpailun kiristyessä on entistä tärkeämpää panostaa systemaattiseen, jatkuvaan ja huolelliseen lanseerausmarkkinointiin, koska pienellä virheellä voidaan tuhota suuret, onnistuneetkin tuotekehitysinvestoinnit. Ja virheisiin on jatkossa yhä harvemmalla yrityksellä varaa.

Kirja esittää kuinka systemaattinen lanseerausprosessi etenee käytännössä. Se lähtee lanseerauksen lähtökohtien määrittelystä, aikataulutuksesta ja budjetoinnista ja etenee lanseeraussuunnitelmaan, toteutukseen sekä seurantaan. Kirjassa paneudutaan myös analysoimaan lanseerauksien onnistumiseen ja epäonnistumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Siirry eRope –kirjalataamoon

Lanseerausmarkkinointi