X
Etusivu Kaikki julkaisut / Markkinoinnillinen hinnoittelu

Markkinoinnillinen hinnoittelu

9,80 €
Hinnan tarkenne 1 kk

Julkaisija eRope Tuotenumero 1024

Niin luovaa prosessia markkinoinnissa ei olekaan kuin hinnoitteluprosessi. Hinnoittelussa onnistuminen ratkaisee pitkälti, ei vaan markkinoinnin, vaan myös koko yritystoiminnan tuloksellisuuden. Muodostaahan jokaisesta kaupasta se lisä mikä hinnasta on saatavissa tuottoa yrityksen viimeiselle riville ja myös mikäli sitä hintaa ei oteta, mikä mahdollista olisi saada pienentää suoraan yrityksen tuloskertymää, mikäli pienempi hinta ei selkeästi yrityksen myyntivolyymia lisää.

Hinnoittelussa on pitkään ollut vallalla kustannusperusteinen hinnoittelu. Valitettavasti sen vaikutus on vieläkin vahva ja sitä paljon toteutetaan. Puhuttaessa markkinoinnillisesta hinnoittelusta perusfilosofiana on irtipääsy mekanistisesta kustannusperusteisesta hinnoittelusta. Markkinoinnillisesti hinta on tuotteen arvon mittari, muodostaja myös arvon ylläpitäjä. Hinta on siis paljon muuta kuin mekanistinen lopputulos katekertoimella kustannusten päälle.

Tästä näkökulmasta käydään tässä kirjassa kaikki hintaratkaisut ja siihen vaikuttavat tekijät läpi. Merkittäviä asioita ovat hinnoittelupolitiikka ja erityisesti hinnoittelutekniikka, eli se annetaanko alennuksia ja millä tavalla. Väärin ei ole sanoa, että jos hinnoittelussa epäonnistuu, todennäköisesti epäonnistuu myös markkinoinnissa. Toisaalta onnistunut hinnoittelu on usein yksi ratkaiseva elementti menestyksellisen ja tuottavan liiketoiminnan rakentamisessa. Tämän kirjan avulla päästään markkinoinnilliseen tuottavaan hinnoitteluun kiinni.

Siirry eRope –kirjalataamoon

Markkinoinnillinen hinnoittelu