X
Etusivu Kaikki julkaisut / Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia

13,80 €
Hinnan tarkenne 1 kk

Julkaisija eRope Tuotenumero 1029

Koska markkinoinnissa keskeistä on kyky vaikuttaa ihmismieleen, tähän soveltuvan tiedon etsiminen perinteisesti psykologian alaan liittyvistä kirjoista on usein hankalaa. Tässä teoksessa markkinointi ja psykologia on yhdistetty markkinointiin kytkeytyväksi ja markkinoijan hyödynnettäväksi sisällöksi.

Teos tarkastelee markkinoinnin toteutumista psykologian näkökulmasta. Kirja lähtee liikkeelle markkinointipsykologian perustoista. Tästä edetään niiden psykologisten mekanismien läpikäyntiin, jotka markkinointiin kytkeytyvät. Kirjan loppupuolella käydään läpi niitä keinoja, joilla markkinoinnin menestymiseen käytännössä vaikutetaan, kuten imagoa, hinnoittelua, myyntiä, mainontaa ja asiakassuhdemarkkinointia pitkälti psykologisen katsantokannan kautta. Kirjan tarkastelussa on huomoitu vahvasti käytännön markkinoja ja hänen työnsä. Kirja ei näin ollen ole puhdas tietokirja vaan pitkälti tarkoitettu käytännön markkinoijalle hyödynnettäväksi teokseksi. Kirja on syntynyt psykologin (Manne Pyykkö) ja markkinointimiehen (Timo Ropen) yhteistyöstä, jonka kautta on yhdistetty markkinointimaailma ja psykologia toimivaan kokonaispakettiin.

Siirry eRope –kirjalataamoon

Markkinointipsykologia