X
Etusivu Kaikki julkaisut / Myyntitaidon käsikirja

Myyntitaidon käsikirja


Julkaisija eRope Tuotenumero 1045

Myyntitaidon käsikirja

Puhetaito ja tahtotila myyntityössä

Kaikki myynti on samanlaista vaikka kaikki myynti on myös erilaista. Yhdentäviä tekijöitä on enemmän kuin eriyttäviä tekijöitä.

Myyntitaidon käsikirja keskittyy eniten siihen mitä myyjä voi itse tehdä oman myyntinsä eteen ja muuraa peruskivet aktiiviseen henkilökohtaiseen myyntityöhön.

Myynnin kultaiset säännöt myyjille, joiden työssä puheviestintä on tärkeässä asemassa – niin kontaktien luomisessa, kuin kaupanteossa.

Asenteella ja motivaatiolla on keskeinen vaikutus. Jopa pelkkä kova tahto voi viedä ”läpi harmaan kiven” ja saa aikaan tavoitellun lopputuloksen- kaupan sopimisen.

Kirjoittaja Pauli Vuorio on toiminut myynnissä vuodesta 1989 alkaen. Kokemuksista myyjänä, myynnin johdossa ja myyntikouluttajana on syntynyt nimensä mukainen käytännönläheinen, kehittävä ja innostava opas kaikille myyntiä tekeville ja sinulle joka haluat tietää mistä myynnissä on kysymys.

Yksinkertaistettuna: Nämä asiat on välttämätöntä siirtää käytäntöön!


Kirjan kirjoittaja Pauli Vuorio on myyntityön ammattilainen
Myyntitaidon käsikirja