X
Etusivu Kaikki julkaisut / Strateginen markkinointi

Strateginen markkinointi

15,90 €
Hinnan tarkenne 1 kk

Julkaisija eRope Tuotenumero 1021

Markkinointi on perinteisesti nähty lähinnä operatiiviseksi toiminnaksi, jonka tarkoituksena on tukea yrityksen tuotteen tai palvelun myyntiä tai reagoida kilpailijan toimiin markkinoilla. Markkinoinnissa sana "strategia" kytkeytyy tässä katsantokannassa erilaisten linjapäätösten tekemiseen, millä tavalla markkinointia yritys toteuttaa.

Kirjan ajattelumalli lähtee siitä, että markkinoinnillisten ratkaisujen on oltava osa yrityksen kokonaisstrategia. Niiden tekeminen on yrityksen johdon keskeistä tehtäväkenttää. Tyypillisiä tähän sisältyviä ratkaisuja ovat mm. siirtyminen segmenttiperusteiseen liiketoimintaan tai markkinaosuuden vahva kasvattaminen strategisilla yritysostoilla.

Kirja keskittyy yrityksen strategiatyöhön markkinoinnin näkökulmasta ja käsittelee markkinointiin liittyviä strategisia päätöksiä. Tähän lukeutuvat mm. yrityksen imago/brändiratkaisu, markkinointikanavien ja yhteistyökumppaneiden sekä markkinointisegmenttien valinta sekä erilaiset tavat toteuttaa kasvustrategioita. Kirjassa esitellään strategisen suunnittelun vaiheet ja suunnittelussa huomioon otettavat seikat, strategisiin ratkaisuihin vaikuttavat tekijät, kriittiset menestystekijät, kilpailuedun ja segmenttiajattelun. Asioita havainnollistetaan esimerkeillä erilaisissa strategiavalinnoissa onnistuneita yrityksistä

Kirja on tarkoitettu yritysjohdolle hyödynnettäväksi yritystoiminnan strategisissa, markkinoinnillisista menestystä tuottavissa linjauksissa. Se antaa selkeän toimintamallin markkinointinäkökulmaiseen strategiseen päätöksentekoon. Kirja on myös puheenvuoro markkinointinäkökulmaisen liiketoiminnan toteuttamisen puolesta pyrittäessä erkaantumaan tuote- ja tuotantonäkökulmaisesta liiketoimintamallista.

Siirry eRope –kirjalataamoon

Strateginen markkinointi