X

Markkinointi

Järjestä:
Näytä:
100 keinoa tehdä markkinoinnilla tulosta
Haluatko kiteytyneessä paketissa markkinoinnin menestyksen avaimet? Kirjassa esitetään 100 markkinointiin liittyvää keinoa lukemaan innostavalla ja ajatuksia ruokkivalla tavalla. Kirjassa on osa-alueittain jaoteltuna markkinoitityön käytännön työn perusjärjestyksen mukaisesti ohjeen muodossa sat...
6,80 €
1 kk
100 keinoa tehostaa myyntiä
Kaupanteko on liiketoiminnan menestyksen elinehto. Sen kautta realisoituu yrityksen onnistuminen markkinoilla. Myyntiä tulee osata ja hallita. Pelkkä henkilökohtainen myyntityö ja siinä menestyksellinen toiminta eivät ratkaise tuloksellisuutta, sillä myös monet muutkin tekijät kuin vuorovaikutust...
6,80 €
1 kk
Asiakkuusjohtaminen
Kehitä tuloksellisesti asiakkuuksia Asiakkuudet eivät synny eikä kehity itsestään. Asiakkuuden syventäminen vaatii systemaattista johtamista ja sen myötä tuloksellisia asiakkuustoimia. Jouni Pöllänen ja Timo Rope esittävät kirjassa kokonaisvaltaisen asiakkuusjohtamisen toimintamallin. Siinä yht...
14,80 €
1 kk
Brändimarkkinointi
Brändääminen on markkinoinnin keskeisintä ydintä. Sen avulla saadaan yritys tai tuote tai käytännössä mikä tahansa kaupattava asia erottumaan kilpailijoista parempana, kauniimpana ja houkuttelevampana. Markkinoinnissa kyse ei koskaan ole siitä, miten asiat ovat vaan miltä ne näyttävät. Brändityö ...
14,80 €
1 kk
C# Windows- ja tietokantaohjelmointi
Kirjassa käsitellään Windows- ja tietokantaohjelmointia perusteellisesti – lukijan C#-kielen osaaminen viedään uudelle tasolle. Kirja on suunniteltu jatko-osaksi teokselle C#-ohjelmointi. Kirja kuitenkin sopii kaikille, jotka tuntevat jonkin olio-ohjelmointikielen perusteet. Kirjassa käsitellään...
34,00 €
vuosi
C#-ohjelmointi
Kirja tarjoaa C#-ohjelmoinnin perusteet tiiviinä pakettina mutta johdattaa lukijan pian myös olio-ohjelmoinnin syvällisempiin saloihin ja muihin ammattimaisen ohjelmoinnin näppäriin tekniikoihin. Kirjassa esitellään ohjelmoinnin käsitteet selkeästi ja ytimekkäästi. Asioiden ymmärtämistä helpoteta...
34,00 €
vuosi
CSS3 Uudet mahdollisuudet
CSS-muotoilukieli tarjoaa yhä monipuolisempia mahdollisuuksia muotoilla verkkosivuja, luoda niille tyyliä ja eloisuutta. Tämä kirja esittelee olennaiset uutuudet, jotka sisältyvät CSS3:een. Vanhaan CSS 2.1 -standardiin kuuluvista piirteistä käsitellään niitä, joista on yleisiä väärinkäsityksiä ta...
44,00 €
vuosi
Hyötyä pilvipalveluista
Kirjassa esitellään pilvipalveluiden käsite sekä markkinoiden suurimpia palveluntarjoajia ja kiinnostavimpia tulokkaita. Pilvipalveluiden käyttöönoton ja käytön helppoutta sekä hyödyllisyyttä valaistaan käytännön esimerkein julkishallinnon ja eri kokoluokan yritysten näkökulmista. Kirja jakautuu...
36,00 €
vuosi
Lanseerausmarkkinointi
Teppo Testikirjailija T.
Pelkkä hyvä tuote ja onnistunut tuoteviestintä eivät välttämättä tuo menestystä. Tätä kuvaa hyvin se, että tutkimuksella on osoitettu 80 prosenttia uusista markkinoille tulevista tuotteista epäonnistuvat. Lanseerauksessa onnistuminen ei olekaan mikään läpihuutojuttu. Lanseerauksessa on kyse syst...
14,80 €
1 kk
Markkinoinnillinen hinnoittelu
Niin luovaa prosessia markkinoinnissa ei olekaan kuin hinnoitteluprosessi. Hinnoittelussa onnistuminen ratkaisee pitkälti, ei vaan markkinoinnin, vaan myös koko yritystoiminnan tuloksellisuuden. Muodostaahan jokaisesta kaupasta se lisä mikä hinnasta on saatavissa tuottoa yrityksen viimeiselle riv...
9,80 €
1 kk
Markkinoinnin ABC
Markkinoinnin ABC on nykyaikaisen markkinointiajattelun mukaiseen sisältöön rakennettu markkinoinnin perusteos. Se on oivallinen kirja markkinointimaailmaan sisään menemiseen ja markkinoinnista ymmärryksen saamiseen. Henkilölle, joka haluaa oppia ymmärtämään, kuinka markkinoinnin tulisi yritysto...
6,80 €
1 kk
Markkinoinnin segmentointi
Segmentointi on markkinoinnin keskeisempiä peruskäsitteitä. Sen katsotaan tulleen termistöön jo vuona 1956. Kuitenkin voidaan sanoa, että edelleenkin se on markkinoinnin kenties suurin akilleenkantapää. Segmentoinnissa ei ole kyse siitä, kenelle yrityksen tarjonta suunnataan. Kyse on liiketoimin...
9,80 €
1kk
Markkinointipsykologia
Koska markkinoinnissa keskeistä on kyky vaikuttaa ihmismieleen, tähän soveltuvan tiedon etsiminen perinteisesti psykologian alaan liittyvistä kirjoista on usein hankalaa. Tässä teoksessa markkinointi ja psykologia on yhdistetty markkinointiin kytkeytyväksi ja markkinoijan hyödynnettäväksi sisällö...
13,80 €
1 kk
Markkinointitutkimuksen opas
Markkinointitutkimuksen oppaassa käsitellään aihetta markkinointitutkimuksen käyttäjän näkökulmasta. Tavoitteena on antaa markkinointitutkimuksen käytännön tekemistä hyödyntäviä toimintaohjeita, joiden kautta tutkimukset saadaan parhaalla tavalla yrityksen markkinointia hyödyttävää tietoa. Markk...
13,80 €
1 kk
Menesty konsulttina
Konsultit toimivat nykyään laajasti mitä erilaisimmilla toimintalohkoilla. Kirja on suunnattu konsulttityötä päätyökseen tekeville tai myös konsultointia osaksi työtään tekeville henkilöille. Teoksessa käydään läpi erilaiset konsultointimuodot, kuten prosessikonsultointi ja asiantuntijakonsultoin...
9,80 €
1 kk
Miten määritän markkinoinnin hyödyt
Usein on sanottu, että markkinoinoija ei osaa laskea, eikä laskentaihminen ymmärrä markkinoinnista juuri mitään, eikä laskentatoimi edes palvele markkinoinnin päätöksentekoa. Tätä problematiikkaa pyritään poistamaan tällä teoksella. Miten määritän markkinoinnin hyödyt –kirja esittelee käytännöll...
15,90 €
1 kk